INNKALLING TIL

GENERALFORSAMLINGEN 2010

i

N.I.F.: B-53576195

 

Innkalling til Medlemsmøte og ordinær Generalforsamling

Onsdag 10. mars 2010 kl. 1800.

Sted: Akinon i Alfaz del Pi

 

Generalforsamlingen: Første innkalling kl. 1830.

Annen innkalling kl. 1845.

Tredje innkalling kl. 1900. 

 

DAGSORDEN

 

 

  1.  Åpning av generalforsamlingen. 

       Rett til å møte og delta i avstemninger, har kun medlemmer som har betalt    

       kontingenten for 2010.  Medlemskort må fremvises. 

       I artikkel 9 i klubbens vedtekter står det:

       Et medlem kan ikke stemme med flere enn 2 - to - fullmakter fra andre medlemmer. 

      

  2.  Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen.

 

  3.  Regnskap - Regnskap 2009 - klikk her

       og revisjonsberetning.

 

  4. Styrets Śrsberetning - klikk her.

 

  5. Valg på nytt styre. Valgkomiteen forslag - klikk her.

 

  6. Valg av revisor.

 

  7.  Fastsettelse av kontingent for 2011.

 

  8.  Budsjett forslag for 2010†-†klikk her.

 

  9. Styrets forslag til oppdateringer/endring av vedtekter†-†klikk her.

 

10. Valg/oppnevnelse av valgkomité.

 

STYRET