top of page

Inkalling til medlemsmøte 5. November

Medlemsmøtet starter umiddelbart etter de ekstraordinære generalforsamlingene og matpausen, ca. kl. 19:45 Sted : Den Norske Klubben Costa Blanca

Aktuelle saker :

1. ‘Det Nytter-Alfas’ C d G Peer Gynt bevilget € 8 000,- i 2020 til hjelpearbeidet. Beløpet er betalt ut i rater av € 1 000,- pr. kvartal, siste utbetaling fant sted i oktober 2021. Leder Anders Kroge orienterer om deres hjelpe arbeide

2. Deltagelse - Høstsesongen 2021 Vi startet mandag 13. september, ca. 10 spillere deltok på hver turnering den første uken. Deretter tok det seg fort opp, og i oktober og november er det bra påmelding. I sum kan vi kanskje ‘bikke’ litt over 1 000 spillere denne høsten. Det normale for høstsesongene før pandemien lå på +/- 1 300 spillere.

3. Turneringsplanen for 2022 Turnering og arrangementsplanen for Våren 2022 er booket og bekreftet av banene. Detaljene finner du på hjemmesiden under ARRANGEMENTER Det er planlagt å fortsette med 3 ukentlige turneringer : - mandager på Bonalba hvor vi spiller Stableford - onsdager på Villaitana hvor vi spiller slaggolf - fredager på Puig Campana hvor vi primært arrangerer lagspill inkl. Alenda 2 x i hver sesong Har noen kommentarer eller forslag som vi kan med oss i det videre arbeidet ?

4. Online ‘Live-score’ Testing av ‘live-score’ ble utprøvd første gang på Alenda Golf mandag 12. oktober. Mange av oss har benyttet dette ved hjemlige turneringer de siste par årene. Vi jobber nå aktivt for å implementere ‘online live score’ i tiden som kommer. Hvilke utfordringer som er forbundet med dette kan Golfbox administrator Leif H Pettersen orientere nærmere om. Fordelen er åpenbar, TK funksjonen forenkles, det er tidsbesparende og risiko for feil reduseres.

5. Premievin Vinen vi bruker som premievin kjøpes nå på alle banene, unntaket er Alenda golf. På Bonalba har vi praktisert dette i flere år. På Puig Campana fikk vi til en avtale om dette i 2019, og senest nå i oktober fikk vi en avtale med Villaitana, hvor vi får levert vin direkte fra deres vinleverandør, Pradorey Winery. Kostnaden vi betaler pr. flaske ligger på 5,- til 6,50 euro

6. Rekruttering Klubbens driftsfunksjoner som styret, TK-korpset, revisor og komiteene trenger fornyelse. Mange av oss som ivaretar klubbdriften i dag har vært med i mange år, og det er tid for å planlegge utskiftinger. For å ivareta kontinuiteten i viktige funksjoner er det ønskelig at dette skjer ved en overlapping. Vi ber alle yngre seniorer om å melde fra om hvilke type oppgaver som interesserer og som du kunne tenke deg å arbeide med. Behovet for nye krefter, spesielt i de operative funksjonene som TK-korpset, og de i styret som jobber med banekontakt, turneringsplaner etc må styrkes med yngre krefter. TK situasjonen denne høsten viser oss med all tydelighet at vi burde vært flere. Det er for stor belastning på enkelte, dette går en stund, men ikke over tid. Alternativet er å redusere aktiviteten. Det er de yngre som er nøkkelen til klubbens fremtid. Alle interesserte kan henvende seg til styrets medlemmer.

7. Dommer & Regelkomiteen (D&R komiteen) Skal Herrer spille fra Blå tee på Villaitana Levante og evt. Bonalba ? D & R komiteen ved Kaare Schanke orienterer.

8. Ligaspill – Deltagelse i 2022 Elizabeth har bedt om avløsning. Hvem skal lede Team Peer Gynt ? Er det mange nok medlemmer som ønsker å delta i Costa Blanca-ligaen ? Vi trenger 8 spillere til hver turnering. - 4 turneringer på våren, januar/februar/mars/april - 3 turneringer på høsten, september/oktober/november Ny sesong starter januar 2022. Beslutning om deltagelse i CB-ligaen, og hvem som påtar seg oppgaven som leder må avklares i løpet av høsten

9. Mor Aase-2022 Elizabeth ber om avløsning ! Ønsker damene å fortsette som tidligere. Det er forhånds bestilt spilleplasser en torsdag i måneden i januar, februar, mars og april. Damegruppen må selv avgjøre hvordan eventuell ny drift skal leggs opp.

10. Eventuelt

Altea La Vella, 22.10.2021 Styret


39 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

댓글


bottom of page