top of page

Hjertestarter og hjerte-lunge-redning (HLR).

 

Høsten 2010 anskaffet klubben en hjertestarter som var med på alle turneringene frem til 2019. Da hadde alle banene vi spilte på regelmessig  anskaffet sin egen hjertestarter og vår ble donert bort. Alle hjertestarterne har samme prinsipper, de har enkelt talespråk og lettfattelige displayer som forteller brukeren hva som må gjøres. En hjertestarter er beregnet for bruk på personer med plutselig hjertestans når vedkommende:

 • Er bevisstløs og ikke reagerer på tiltale eller berøring

 • Ikke puster

 • Ikke følbar puls

 

Hjertestarter må IKKE brukes dersom vedkommende viser noen av følgende tegn:

 • Er ved bevissthet

 • Puster normalt

 • Har følbar puls

 

Aktuelle hjertestartere henger i de respektive klubbhus. Det anbefales å lagre telefonnummer til proshop på egen telefon og gjøre seg kjent med hvor hjertestarteren befinner seg på de respektive banene. Klubben arrangerer årlig  HLR kurs for medlemmene og turneringskoordinatorene i klubben i samarbeid med Reuma Sol. Vi anbefaler at så mange som mulig gjør seg kjent med bruk av hjertestarter og kan de viktigste prinsippene ved HLR.

Hjertestartere er utviklet med tanke på at den skal være enkel å bruke slik at brukeren kan konsentrere seg om pasienten.

Dette er de grunnleggende elementene for bruk:

 • Slå PÅ hjertestarteren ved å trykke på ON/OFF knappen

 • Koble elektrodene til starteren dersom de ikke er det (Det skal de være)

 • Fest elektrodene til pasientens kropp (følg instruksjon på elektrodene)

 • Følg instruksjonene i talemeldingene

 • Trykk på «sjokk» knappen (rød knapp) når starteren gir deg beskjed om det

 

Kjeden som redder liv

 • Tidlig forståtte faresignaler

 • Tidlig HLR

 • Tidlig defibrillering (bruk av hjertestarter)

 • Medisinsk etterbehandling

 

De 2 mest hyppige årsakene til at mennesker faller om og blir bevisstløse er hjerteinfarkt og hjerneslag. Plutselig hjertestans i Norge rammer mellom 3000 og 5000 mennesker årlig, i hele Europa 700 000. Et betydelig helseproblem og mange har et hjerte som ikke fortjener å dø.

Hvert ubrukt minutt reduserer sjansen til å overleve med 5-10 %. De første minuttene er derfor avgjørende for hvordan det kommer til å gå med pasienten. Derfor er det viktig at vi undersøker pasienten systematisk (bevissthet, pust og puls), ringer etter hjelp, Spania 112 og Norge 113, setter telefonen på høyttaler og iverksetter nødvendige livreddende tiltak.

Prinsipper for HLR

Legg pasienten i ryggleie og skaff frie luftveier ved å bøye hodet bakover og løfte haken frem. Sekret i munnhulen forsøkes fjernet. Innblåsing av luft skjer ved at denne blåses inn i lungene via munnen og med lukket nese til brystkassen hever seg. Det gjøres 2 innblåsinger.

Brystkompresjoner utføres med hendene plassert på brystbeinet i høyde med brystvortene. Stive håndledd og albuer og all rotasjon i hoftene. Kompresjonene skal være 5 cm dype og gjennomføres med en frekvens på 100 / min.

Gjennomfør 30 kompresjoner avløst av 2 innblåsinger og fortsett med 30 : 2, kun avbrutt av hjertestarterens aktivitet som kalibrering og eventuelt sjokk. Fortsett denne aktiviteten til adekvat medisinsk hjelp kommer.

Bare 3 tiltak er vitenskapelige bevist å ha virkning på overlevelse.

 • Tidlig og god HLR – spesielt godt utførte brystkompresjoner

 • Tidlig defibrillering

 • Terapeutisk hypotermi(nedkjøling av kroppstemperatur)

 

God HLR er viktig fordi vi oppnår 20-30 % av normal blodflow. Vi kjøper tid inntil hjertestarter kommer. Vi gjør hjertet mere mottagelig for sjokk. Gode brystkompresjoner – mye viktigere enn tidligere antatt.

Når kan vi avslutte HLR ?

Hvis du i løpet av 30 minutter ikke har funnet noen tegn til liv og ikke en eneste gang fått råd om sjokk og hjelp ikke er i nærheten, kan du avslutte.

Unntak:

 • Du vet at kvalifisert hjelp ikke er langt unna

 • Du tror pasienten er sterkt nedkjølt

 • Du tror pasienten kan ha fått et kraftig strømstøt (lynnedslag)

 

HLR avsluttes dersom pasienten

 • Reagerer på tilrop og berøring

 • Puster normalt

 • Hoster

 • Forsøk på tale

 • Tydelige bevegelser

 • Med andre ord viser tegn på liv.

 

På golfbanen

I en ball faller en medspiller om.

Bruk noen sekunder på å registrere bevissthet, puls og pust. Er der liv, legges vedkommende i stabilt sideleie med fokus på pust. Ring etter ambulanse, 112 i Spania og 113 i Norge, dersom det anses behov for dette. Vedkommende forlates ikke.

Er vedkommende bevisstløs, startes HLR, det ringes etter ambulanse og hjertestarter. Husk nøyaktig stedsangivelse og sett telefonen på høyttaler. Er det 2 stykker i ballen som starter HLR, kan de 2 skifte om innblåsinger og kompresjoner. Er der en buggy i ballen, kan den brukes til å hente hjertestarter. Når hjertestarter ankommer, brukes denne etter anvisning, og det fortsettes med HLR og hjertestarter til adekvat medisinsk kompetanse ankommer.

Altea 18.03.20 Per Brandt-Hansen

bottom of page