top of page

Komiteer og funksjoner

 

Turneringskoordinatorer 
Til daglig benevnt som TK.
Vi har 6-8 TK-team, bestående av 2 personer hver.
De respektive TK-teamene er ansvarlig for klubbens turneringer, og fordeler disse mellom seg etter en oppsatt vaktliste.
I Golfbox er det oppført hvem som er TK for den enkelte turnering.
Nødvendig kontaktinformasjon finner du på samme sted.

Turneringskomiteen: 

Baneansvarlig   : Reidar Aarskog

Golfbox Admin. : Jan Qvam

TK ansvarlig.    : Sigbjørn Kalvenes

Golfbox administrator:

Jan Qvam

Tlf.:0047 901 37 072

E-mail:<jan.qvam@lyse.net

Herr og Fru Putte:
Ingri Selvik

HiO-mester:

Lars Carlheim og Elzbieta Carlheim

Order og Merit:

Jan Qvam

Eksterne turneringer: 
(Costa Blanca League, Ryder Cup mot CdG Albir)
Trygve Sundbø

Valgkomiteen:

Trygve Sundbø

Solveig Eliassen

Grethe Kalvenes

 

Arrangementskomiteen:
Brita Høymyr

Diskutere tallene
bottom of page