top of page

De viktigste hendelsene 

2001 Klubben ble etablert 12. juli.

 

2002 Peer Gynt ble medlem av Federacion de Golf Comunidad Valenciana og Real                     Federacion Espanola de Golf.

2001-2005 El Plantio er klubbens hjemmebane de første årene.

 

2005-2015 Real de Faula/Villaitana er klubbens hjemmebane.

 

2011 Klubbens 10 års jubileum.

2012 Klubben innfører inntaksstopp av nye medlemmer. Vedtaket ble opphevet i GF 2018.

        Klubben melder seg ut av den spanske golf føderasjonen.

 

2013 Peer Gynt blir medlem av Grupo de Recreacion Deportiva Det innføres årlig                       kontingent med fast forfallsdato, 28. februar.

2015 Siste turnering på Melia Villaitana i desember

2016 Golfbox blir tatt i bruk, og et korps av 17 turneringskoordinatorer (TK) og en                     administrator gjennomfører den løpende turneringsadministrasjonen.

        Bonalba Golf er klubbens faste bane på mandager og onsdager.

        På fredager spilles det vekselvis på Alicante, Alenda, Font del Llop og Puig Campana 

        Klubbens 15 års jubileum.

        Mor Aase’s 10 års jubileum.

2018 F o m høsten 2018 gjør vi en endring, da det er stor enighet om å spille mere i vårt           lokalområde. Bonalba Golf benyttes fast på mandager, mens Puig Campana benyttes         fast på onsdager. Fredags rotasjonen fordeles mellom Altea Golf Don Cayo, Puig               Campana, Villaitana og Alenda

 

2020 Vi endrer igjen det ukentlige spillemønsteret f o m januar. Mandager på Bonalba,               onsdager på Villaitana og fredager på Puig Campana. Alenda benyttes fire ganger             årlig. 2 turneringer om våren og 2 om høsten.

 

        Covid epidemien, klubbens drift ble lagt i dvale fram til september 2021.

bottom of page