Styret og Revisor

Lars Carlheim

President

Banekontakt

Jess-Owe Johansen 

Visepresident

Turneringsansvarlig

Styremedlem

Ansvarlig for møter, arrangementer og premier

Styremedlem

Ansvarlig for kommunikasjon mellom klubb og medlem.

Else-Marit Eliassen

Bjarne Mathisen

Birgit Nøstvik

Styremedlem

Kasserer

Rune Tonaas

Styremedlem

IT ansvarlig

Leif H. Pettersen

Styremedlem

Administrator Golfbox

Staffan Rydin

Revisor