top of page

Spilleformer lagspill i Peer Gynt

Texas Scramble - Registrering i Livescore

Texas Scramble er et gruppespill og hele ballen er et lag. Hvert lag består av to, tre eller fire spillere. Alle spillere slår hver sin ball fra utslagsområdet.

Deretter velger laget den best plasserte ballen. Øvrige baller plukkes opp. Deretter dropper spillerne i valgfri rekkefølge innen en køllelengde fra den best plasserte ballen og slår sine slag. På greenen plasseres ballene på samme punkt som valgte ball og i bunker gjenskapes ballens leie. Så snart noen i laget har hullet ut, registreres scoren (på scorekort og livescore) og laget fortsetter til neste hull. Turneringen kan spilles uten handicap. Hvert lag bør kombineres slik at sammenlagt handicap blir så lik som mulig. Ved bruk av handicap bør et 2-mannslag få 25 prosent av sammenlagt spillehandicap, et 3-mannslag 15 prosent av sammenlagt spillehandicap og et 4-mannslag 10 prosent av sammenlagt spillehandicap. En utjevnende faktor kan være at hver spiller på laget skal ha ett, to, tre eller fire tellende utslag. F eks.: 9 hulls runder : ett eller to tellende utslag 18 hulls runder : 3 eller 4 tellende utslag Turneringens TK avgjør hva som skal praktiseres.

Parturnering – Registrering i Livescore

Spillerne i paret spiller hver sin ball.

Det spilles Stableford, på eget hcp. Den beste scoren av de to, pr. hull registreres på parets scorekort og livescore.

Yellow ball:

Yellow Ball –  foregår med 3 eller 4 spillere på hvert lag hvor det gis bonus for en spiller på hvert hull.

Hver gruppe har en "gul" ball (eller markert på annen måte eller med annen farge) som går på omgang mellom spillerne for hvert hull.

Rekkefølgen av hvem som skal spille på den gule ballen er konstant, dvs nr. 1 vil spille den gule ballen også på hull 5, hull 9, hull 13 og hull 17 – dersom det er 4 personer i ballen.

Siden det er 18 hull, får to i gruppen (hvor det er 4 spillere) ett tellende hull hver ekstra – (vær strateger og velg disse 2 med omhu J).

OBS: i dette spillet, gis det 2 -to - score lagt sammen som lagets score. 

En av de to scorene må komme fra vedkommende som spiller på den "gule" ballen. 

D.v.s. at på hvert hull teller bare scoren til vedkommende med den "gule" ballen pluss scoren til den av de øvrige spillerne som har den beste score.

NB:

Utpek en kaptein for laget

Hjelp kapteinen med å gi gruppen din et feiende flott navn!

Før eget kort for gruppen!
 

 

Foursome:

Turneringsledelsen velger par der det ikke er satt opp spesielle ønsker ved påmelding.

To spiller mot to (evt 1 spiller mot 2 i 3-ball) 

Slagturnering med gjennomsnittelig SH  (= 1/2 av spillerenes sammenlagte SH) – Enkeltspiller spiller på eget SH.

Hvert par spiller på en ball. 

Max antall slag pr, hull: Hullets par + 5 slag.

Herrer spiller fra Gult, Damer fra Rødt teested.

Hver spiller spiller annenhver gang fra utslagsstedet og annenhver gang på ballen (regel 29)

Provisorisk eller annen ball satt i spill fra utslagsstedet, skal spilles fra det stedet hvorfra den opprinnelige ballen ble spilt (Regel 29)

Hvis partnerne slår et slag eller flere slag i feil rekkefølge, blir slaget eller slagene annullert og siden pådrar seg en straff på to slag. Paret må rette feilen ved å spille en ball i korrekt rekkefølge på stedet så nær som mulig hvorfra det først ble spilt i feil rekkefølge (se regel 20-5). Hvis paret slår et slag på neste utslagssted uten først å korrigere feilen, eller i tilfellet det er siste hull på runden, forlater puttinggreenen uten å meddele deres hensikt om å korrigere feilen, blir paret diskvalifisert.

Lagspill ”Shamble”- Registrering i Livescore

Regler for Shamble i Peer Gynt versjon – Tilpasset registrering i Livescore • Laget består av 4 spillere, evt. 4.mann som blindemann/Pedro Det utnevnes en kaptein som fører livescore, en medspiller fører scorekort (markør) • Vi spiller Stableford • Alle 4 spillere slår ut fra tee. evt. ‘Pedro’ på omgang i bestemt rekkefølge Ingen krav til antall utslag pr. spiller. • Man velger den ‘driven’ som ligger best. Alle spiller sitt andre slag derfra. Videre spiller alle på sin egen ball på sitt hcp. • Markørkortet - de 2 beste scorene pr hull ringes ut og summeres av kapteinen/markør før levering.

 

Ved alle turneringer ved bruk av livescore :

Laget velger en spiller som registrerer score i Golfbox, og en spiller som fører scorekortet (markørfunksjon) Scorekortet sjekkes mot Golfbox før levering til dagens TK

bottom of page