Damegruppen ”MOR AASE”

 

 

MOR AASE har eksistert siden 2006 hvor Anne Mari Strømsmoen med flere dro i gang denne turneringen for ’Peer Gynt damene’.

Som turneringsnavnet antyder, er dette en aktivitet utledet fra Club de Golf Peer Gynt, og blir gjennomført i klubbens ånd, men har ikke hatt en formell tilknytning til golfklubben.

Høsten 2014 ble turneringsleder for Mor Aase og styret i Club de Golf Peer Gynt enige om at Mor Aase turneringene skal følge regelverket for Peer Gynts turneringer, og at Mor Aase’s aktiviteter bekjentgjøres på Peer Gynt’s hjemmeside.
I Generalforsamlingen 10. april 2015 ble det vedtatt at Mor Aase skal være CdGPeer Gynts formelle damegruppe.

 

PÅ melding/AV melding til turneringer skal følge samme regler, rutiner og frister som for CdG Peer Gynt. Se her.

 

Mor Aase er ledet av Elizabeth Anker siden 2007.

Mor Aase’s turneringsdager står oppført i Peer Gynts turneringskalender. 


Informasjon som kun vedkommer Mor Aase, vil bli sendt direkte til alle damemedlemmer i Peer Gynt pr. epost.
For øvrig følg med på ’Siste nytt’ på hjemmesiden.


For ytterligere informasjon, 
kontakt Elizabeth Anker
Telefon : +47 991 04 645
Epost : gracelan@online.no