top of page

Damegruppen ”MOR AASE”

 

 

MOR AASE har eksistert siden 2006 hvor Anne Mari Strømsmoen med flere dro i gang denne turneringen for ’Peer Gynt damene’.

Som turneringsnavnet antyder, er dette en aktivitet utledet fra Club de Golf Peer Gynt, og blir gjennomført i klubbens ånd, men har ikke hatt en formell tilknytning til golfklubben.

Høsten 2014 ble turneringsleder for Mor Aase og styret i Club de Golf Peer Gynt enige om at Mor Aase turneringene skal følge regelverket for Peer Gynts turneringer, og at Mor Aase’s aktiviteter bekjentgjøres på Peer Gynt’s hjemmeside.
I Generalforsamlingen 10. april 2015 ble det vedtatt at Mor Aase skal være CdGPeer Gynts formelle damegruppe.

 

Fra 2022 er gruppen igjen blitt mer frikoblet fra klubbens øvrige aktiviteter og informasjon som kun vedkommer Mor Aase, vil bli sendt direkte til alle damemedlemmer i Peer Gynt pr. epost.
 

Det har ikke vært aktivitet i gruppen etter 2022.

bottom of page