Peer Gynts lokale baneregler:

 

Ballplasering

Vi fortsetter vår lokale regel om Ballplassering hele året på kortklippet område på spillefeltet, fairway og fringe. På Bonalba 1 køllelengde (den lengste kølla i bagen, ikke langputter), på øvrige baner et scorekort.

  

Mistet ball/out of bounds

 

Når en spillers ball ikke er funnet (maksimum letetid 3 min.), eller med sikkerhet eller så godt som sikkert er slått "out of bounds", kan man med 2 straffeslag droppe ny ball på fairway i nærheten av der man mistet ballen, eller der ballen gikk OB, men ikke nærmere hullet enn der ballen ble mistet eller gikk OB. Fairway betyr i denne sammenheng alle områder med gress som er klippet i fairwayhøyde eller lavere (f.eks. en tee, en klippet vei i gresset e.l.).

Regelen kan ikke benyttes for en uspillbar ball, for en ball som man vet eller er så godt som sikker på er i et straffeområde, eller hvis man har spilt en provisorisk ball.

Bonalba, hull 16


De røde stakene som tidligere markerte hinder hele veien på høyre side har banen med hensikt fjernet. Det betyr at dersom man slår til høyre ned i skråningen, og da i praksis nesten alltid har mistet ballen, kan man ikke droppe der ballen gikk ut i skråningen. Ny ball må spilles fra samme sted som den mistede. Ved tvil om ballen er borte eller ikke, bør man spille en provisorisk ball. Den første ballen kan ligge tilstrekkelig synlig i skråningkanten til å kunne finnes og identifiseres. Da kan man, hvis mulig, spille videre på den første ballen, eventuelt droppe den etter reglene om uspillbar ball, med et straffeslag.

Treffer man masten på hull 16 SKAL det slås en ny ball UTEN straff.

  

Puig Campana, utslagssted

 

Ved Peer Gynts turneringer f o m 2020
Inntil noe annet måtte bli bestemt skal det spilles fra  røde eller blå kuler for Damer, og fra gule, blå eller røde kuler for Herrer i alle turneringer på Puig Campana.
Den enkelte velger utslags sted ved påmelding i Golfbox.
Turneringer på Puig Campana er ikke handicap tellende.

Puig Campana, droppsone

 

Det praktiseres droppesone hvis man slår i juvet på hull 7 / 16.

 

  

Poniente, droppsone


Det praktiseres droppesone hvis man slår i juvet på hull 4. Sonen ligger som før til venstre for bunkeren, ved siden av greenen.


Revidert  01.03.2020 / KS