Peer Gynts lokale baneregler:

 

Ballplasering

Vi fortsetter vår lokale regel om Ballplassering hele året på kortklippet område på spillefeltet, fairway og fringe. På Bonalba 1 køllelengde (den lengste kølla i bagen, ikke langputter), på øvrige baner et scorekort.

  

Mistet ball/out of bounds

 

Når en spillers ball ikke er funnet (maksimum letetid 3 min.), eller med sikkerhet eller så godt som sikkert er slått "out of bounds", kan man med 2 straffeslag droppe ny ball på fairway i nærheten av der man mistet ballen, eller der ballen gikk OB, men ikke nærmere hullet enn der ballen ble mistet eller gikk OB. Fairway betyr i denne sammenheng alle områder med gress som er klippet i fairwayhøyde eller lavere (f.eks. en tee, en klippet vei i gresset e.l.).

Regelen kan ikke benyttes for en uspillbar ball, for en ball som man vet eller er så godt som sikker på er i et straffeområde, eller hvis man har spilt en provisorisk ball.

  

Puig Campana, utslagssted

 

Ved Peer Gynts turneringer f o m 2020
Inntil noe annet måtte bli bestemt skal det spilles fra  røde eller blå kuler for Damer, og fra gule, blå eller røde kuler for Herrer i alle turneringer på Puig Campana.
Den enkelte velger utslags sted ved påmelding i Golfbox.
Turneringer på Puig Campana er ikke handicap tellende.

Puig Campana, droppsone

 

Det praktiseres droppesone hvis man slår i juvet på hull 7 / 16.

 

  

Poniente, droppsone


Det praktiseres droppesone hvis man slår i juvet på hull 4. Sonen ligger som før til venstre for bunkeren, ved siden av greenen.


Revidert  01.03.2020 / KS