top of page

En spansk golfklubb(med norske aner) 

   

Club de Golf "Peer Gynt" - Stiftet 12. juli 2001 av og for fastboende nordmenn i Spania.


Stiftelsedokumentet er undertegnet av:

Geir Rune Gustavson, Jan Døviken, Aage Birger Bøckmann, Roar Wilhelm Johansen, Bjørn Berntsen

Klubben fikk godkjent av Federacion de golf de la comunidad Valenciana og Norsk Golfforbund 2 instuktører; Jonny Moen og Tor Olsen, for undervisning i grønt kort kurs, 24. juli 2001.

MEDLEMSKAP:

Fra 2002 til 31.12.2012 var klubben medlem av:
 

La Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca, 

Federación de Golf Comunidad Valenciana og 

Real Federación Española de Golf
 

Fra 01.01.2013 er klubben medlem av 

Grupo de Recreacion Deportiva (GRD)

 

N.I.F.: G54674585

Vår historie


EN SUMMARISK OVERSIKT
Tilrettelagt av Flemming Storesund i 2015. Oppdatert og revidert av Lars Carlheim i 2018 og 2020.

 

Starten

Club de Golf «Peer Gynt» ble etablert 26. Februar i 2001, men formelt stiftet 12.07.2001. Det startet med noen venner påCafe’ Peer Gynt i Alfaz del Pi som ønsket å komme igang med å spille golf, men mest på et sosialt nivå. Målsettingen var derfor å etablere et sosialt nettverk i forbindelse med golfsporten, for fastboende i og omkring Alfaz del Pi. Samtidig ønsket man også at klubben skulle etablere seg som en seriøs golfklubb. Derfor søkte man om medlemskap i Federacion de Golf Comunidad Valenciana og Real Federacion Espana de Golf. Medlemskap ble innvilget 20. april 2002. Imidlertid meldte klubben seg ut 31.12.2012, for deretter å melde seg inn i Grupo Recreacion de Deportivo 01.01.2013.

Man satte i utgangspunktet en grense på maksimalt 25 medlemmer, for ikke å miste det sosiale elementet. 

Klubbens vedtekter ble tidlig etablert. En del av hovedprinsippene var at klubben ikke skulle drive på kommersiell basis, og all aktivitet i klubbens regi skulle være basert på frivillighet, uten noen form for godtgjørelse.

Klubben fikk sitt navn med utgangspunkt i navnet til Cafe’ «Peer Gynt», hvor det hele startet. Det offisielle navnet er imidlertid :

Grupo de Recreacion Deportivo de Golf Peer Gynt.

Man begynte i det små med å spille på 9-hulls banen på El Plantio, i nærheten av Alicante. De fleste var i utgangspunktet nybegynnere. Det ble derfor startet både teoretisk og praktisk kurs, med avsluttende eksamen for at medlemmene kunne etablere seg som Grønt Kort spillere. Det første teorikurs til grønt kort prøven ble avholdt 14. - 16. og 21. januar 2002.

Første praktiske oppspill til Grønt Kort ble avholdt 24. januar 2002. En liten golfshop ble også etablert i Alfaz del Pi, hvor medlemmene kjøpte det nødvendige nybegynner golfutstyr til en rimelig pris. Etterhvert som medlemmene hadde tilstrekkelige golfkunnskaper, gikk man over til å spille på 18-hulls banen på El Plantio. Man spilte to ganger i uken. De ukentlige turneringene ble arrangert av forskjellige engasjerte medlemmer. Det første klubbmesterskapet ble avholdt 2. mars 2002 på El Plantio. Den sosiale sammenkomsten var like viktig som selve golfspillet, både på banen og i den gamle El Plantio restauranten.

UTVIKLING

Klubben ble etterhvert veldig populær. Da flere ønsket å være med i golfspillet og det sosiale samvær i klubben, åpnet man opp for at lang-og korttidsboende også skulle få tilgang til å bli medlemmer. Medlemstallet ble derfor snart utvidet til langt over de 25 medlemmene som først var bestemt. Flere som bodde i Torrevieja området ønsket ogsåog være med.

Allerede i 2002 var det 150 registrerte medlemmer. I årene som fulgte steg medlemstallet til mer enn det dobbelte.

KAPITALETABLERING

Klubben fikk etterhvert et meget godt forhold til ledelsen på El Plantio, som viste stor fleksibilitet med hensyn til bestillinger og premier. Green Fee betaling til El Plantio foregikk ved at man betalte med en «voucher». Ved innkjøp av et stort antall vouchers kunne en stor rabatt oppnås. Klubben bygget seg derfor, på relativ kort tid, opp en betydelig kapital for å kunne oppnå gunstige Green Fee priser for medlemmene.

GOLFBANENE

I 2005 ble det åpnet en ny golfbane, Real de Faula, i Benidorm. Da de fleste medlemmene bodde i Alfaz del Pi området ble klubbens golfaktiviteter lagt til denne banen. Club de Golf Peer Gynt, avdeling Syd, ble etablert for å ta vare på medlemmer som bodde i Torrevieja området. Etterhvert ønsket imidlertid medlemmene av avdeling Syd å etablere sin egen golf klubb «Edda», og trakk seg derfor ut av Club de Golf Peer Gynt i 2006.


Vi hadde fast tilhold på Real de Faula/Villaitana til og med 2015.
Vi benyttet i hovedsak Levante banen, men vekslet av og til med turneringer på Poniente. Mor Aase benyttet alltid denne banen til sine månedlige turneringer.

Hotel kjeden Melia overtok driftsansvaret for både hotel og golfbaner i 2015. 
De gjorde det tidlig klart at hotellets gjester ville få prioritet til bruk av banene. 
Golfklubber som Peer Gynt og andre opptok for stor del av banenes kapasitet i den mest populære tee-off tiden, og klubben var i realiteten ikke ønsket som brukere av banene.
Vi tok konsekvensen av dette, og innledet et samarbeid med alternative baner i Alicante området.

Fra og med 2016 ble Bonalba fast spillested mandager og onsdager, mens vi alternerte på fire andre baner i rotasjon på fredager.
Bruk av banene i Alicante området medførte slitasje over tid, og det vokste frem et ønske om mere bruk av de lokale banene, spesielt Puig Campana som nylig hadde åpnet for spill på 9 hull.


Fra og med høsten 2018 benyttet vi Bonalba på mandager og Puig Campana på onsdager. 
I fredags rotasjonen benyttet vi Melia Villaitana i lavsesongene, samt Altea Golf Don Cayo, Puig Campana og Alenda Golf.

Fra og med 2020 benyttes Bonalba på mandager, Villaitana på onsdager og Puig Campana på fredager. I tillegg benyttes Alenda to ganger vår og høst.

MOR AASE

8.mai 2006 ble en egen damegruppe i Peer Gynt etablert, under navnet ‘Mor Aase’. Turneringer ble avholdt en gang i måneden, i veldig sosiale former.


‘Mor Aase’ markerte sitt 10 års jubileum i 2016.
I løpet av disse årene har damegruppen funnet sin form med månedlige turneringer på torsdager, alltid etterfulgt av en felles lunsj.


I april og november arrangeres det en parturnering hvor de respektive og andre som har lyst blir invitert med. Parturnringene har et sosialt preg, hvor det sosiale samholdet er viktigere enn konkurransen.
Det arrangeres også en årlig dame-tur i mars/april.

Disse aktivitetene opphørte i 2022, da ingen tok på seg ansvaret for å drive gruppen videre.

VEKST

I 2010 var klubben vokst til opp mot 300 betalende medlemmer, hvorav det i toppsesongen deltok opp mot 150 spillere hver uke på turneringsdagene på hjemmebanen, som med tiden hadde skiftet navn til Villaitana Wellness Golf & Business Resort.

Tilgangen av nye medlemmer, og presset på spilledagene ble etterhvert var så stort at man måtte operere med ventelister. Det ble i løpet av våren 2010 etablert en tredje spilledag, som en avlastningsdag til de vanlige to spilledagene per uke. Hensikten var at flest mulig av medlemmene skulle ha anledning til å spille to ganger i uken.


I 2013 var situasjonen med stor pågang på spilledagene blitt så alvorlig at det begynte å gå utover den administrative delen, så vel som det sosiale.

Styret bestemte derfor å innføre inntaksstopp på nye medlemmer. Dette ble det behørig gitt tilslutning til fra Generalforsamlingen. Maksimalt antall betalende medlemmer ble nå satt til 220.

Inntaksstoppen ble praktisert frem til generalforsamlingen i 2018, hvor den ble besluttet opphevet. Dog ble det vedtatt i GF i tre omganger opptak av nye medlemmer fra ventelistene.


Medlemsantallet ble i denne perioden redusert fra ca. 320 til 180. Maksimalt antall medlemmer ble i GF 2018 redusert til 200.


I 2018/2019 er det en bedre balanse mellom antall spilleplasser som er forhåndsbooket og påmeldinger til turneringene. Medlemstallet i 2019/2020 er ca 170.

TURNERINGER

Gjennom årene har det blitt introdusert forskjellige turneringer utover de ukentlige turneringene i vår- og høstsesongen. Klubbmesterskap, vår- og høstcup, Mor Aase parturnering osv. med etterfølgende festligheter og premieutdeling.


I tillegg er spille nivået på en del medlemmer så pass høyt, at man har dannet et eget lag, Team Club de Golf Peer Gynt, for å spille i eksterne konkurranser.

Det sosiale elementet har også forankret seg i løpet av årene. I tillegg til hyggelig samvær etter golfturneringene arrangeres høstturer til andre baner.

I 2011 ble klubbens 10-års jubileum feiret i en hel uke fra 14-19. mars, med forskjellige turneringsarrangementer og en meget vellykket festmiddag.

I 2016 markerte vi klubbens 15 års jubileum med jubileumsturnering på El Plantio og festmiddag på ‘Bryllupshuset’.

Samme år ble Mor Aases 10 års jubileum markert med et arrangement på La Sella.

Generell nettverks bygging blant medlemmene er i praksis blitt et viktig element i det sosiale samværet.

ADMINISTRATIVT

Administrasjon av klubben har også utviklet seg i løpet av årene. Prosedyrer, statistikker og rutiner er blitt utviklet til et høyt nivå. 
Turneringsarrangementene fungerer meget godt. 
Det samme gjør styre- og komite arbeidet. Generalforsamling blir avholdt en gang i året, i tillegg til to medlemsmøter i året. 
Driften av klubben foregår etter demokratiske prinsipper og ved hjelp av inntekter fra medlemmenes årskontingenter.
Årskontingent med fast årlig forfalls dato (28.02) ble innført f o m 2013.

GOLFBOX

Etter 2 års planlegging ble det vedtatt i GF 2016 å innføre Golfbox som administrasjonsverktøy for klubbens turneringer.
Golfbox er ‘online’, d v s at du kan administrere dine på- og av-meldinger, skaffe deg informasjon om klubb og turneringer når som helst hvor det er internett tilgang.
Peer Gynt er tilknyttet Golfbox gjennom en såkalt 
‘klubb i klubb’ avtale med Huseby & Hankø GK i Fredrikstad.
Golfbox ble tatt aktivt i bruk fra september 2016.

Med innføringen av Golfbox ble det samtidig etablert et korps turneringskoordinatorer(TK), bestående av 6-8 team a 2 personer, samt Mor Aase’s turneringsleder.
Klubbens turneringer fordeles på TK-teamene, fortrinnsvis slik at teamene har rotasjon på faste baner.

Golfbox betjenes av en ‘Administrator’ som besørger at all informasjon om turneringene blir lagt inn i systemet.

KLUBBENS PRESIDENTER:

2001-2003 Geir Gustavson

2003-2004 Flemming Storesund

2004-2008 Bjørn Bendigtsen

2008-2010 Kjell Ryberg

2010-2014 Ragnhild Kopperud 
2012-2014 Lars Carlheim (Fungerende president)

2014-2023 Lars Carlheim

2023-        Reidar Aarskog

clip_image002_100_edited.jpg

Grunnleggere av PG:

- Geir Rune Gustavson, 
- Jan Døviken, 
- Aage Birger Bøckmann, 
- Roar Wilhelm Johansen,

- Bjørn Berntsen

bottom of page