top of page

Informasjon fra styret.

Her kommer et kombinert ‘Informasjonsbrev-Desember’ og Julehilsen.

Først og fremst håper vi at alle er friske og ved godt mot.

Det er en spesiell tid vi lever i, med mange restriksjoner som setter vår livskvalitet og tålmodighet på prøve. Dessverre er det ikke annet å gjøre enn å smøre seg med mere tålmodighet og holde stand en stund til. Informasjonen vi har mottatt de siste ukene forteller oss at det ennå er en vei å gå, selv om vaksinasjonsprogrammet trolig starter i januar.

I løpet av vårmånedene vil mest sannsynlig alle i risikogruppene være vaksinert. Bent Høye uttrykte en forhåpning senest fredag 04. desember, om at kommende sommer vil bære preg av normalisering. La oss inderlig håpe han har rett! I mellomtiden ‘lakker og lir’ det mot Jul hvor vi alle ser frem mot hyggelige stunder sammen med våre kjære.

Klubbdriften ligger i dvale p g a Corona pandemien, og de fleste har vel opplevd en høst som har vært annerledes på mange måter. Tross fraværet fra Costa Blanca håper vi at ‘golfingen’ i høst har blitt praktisert i rikt monn på hjemlige baner.

Naturlig nok har vi tenkt mye på veien videre i 2021. Vi håper og håper, men må bare konstatere at tiden frem til en normalisering av hverdagen fremdeles ligger et stykke frem i tid.

CORONA SITUASJONEN – VÅRSESONGEN 2021 KANSELLERES

Styret vedtok i styremøte 30. november å kansellere vårsesongen 2021.

Pr i dag er vi godt inne i smittebølge nr. 2. Europa og spesielt Spania har langt mer omfattende smittespredning og dødstall enn hva vi har i Norge. Situasjonen hos oss blir allikevel karakterisert som alvorlig, spesielt i Oslo regionen. Effekten av strengere smitteverntiltak som ble iverksatt medio november ser ut til å ha effekt. Det varsles allikevel om at vi ikke skal ha for høye forhåpninger på kort sikt, og vi bes alle om å være forberedt på en annerledes julefeiring. Vi må belage oss på strenge smittevernregler også ut over i 2021. Den forestående vaksineringen vil trolig starte i januar, og fortsette i prioritert rekkefølge ut over vinteren og våren. Peer Gynts medlemmer er i hovedsak ‘eldre’ og vil bli prioritet i sine respektive hjemkommuner.


Alt avhengig av når medlemmene får sin vaksine, og hvilken vaksine som velges, så vil mye av vinter/vårsesongen være historie før alle er vaksinert og evt. klare for et opphold i Spania. Når UD vil tilråde feriereiser til Costa Blanca er det umulig å ha noen formening om pr dags dato.

Med bakgrunn i den informasjonen vi har pr i dag, og ønsket om å skape en forutsigbar situasjon for banene, fant vi det mest hensiktsmessig å kansellere også vårsesongen 2021.

MEDLEMSMØTE & EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGER P g a avbrekk i aktiv klubbdrift fra 16. mars 2020 til september 2021 er det berammet følgende møter fredag 05. november 2021 : - Ekstraordinær Generalforsamling 2020 - Ekstraordinær Generalforsamling 2021 - Medlemsmøte Ber alle om å notere seg datoen. Møteinnkallelser blir publisert i h t vedtektene.

GREENFEE 2021 Banene vi har greenfee avtale med gjør ingen endringer for kommende sesong. På hjemmesiden reviderer vi informasjonssidene til de respektive banene : Bonalba – Melia Villaitana – Puig Campana og Alenda. Det vil i perioder, spesielt i lavsesongene bli annonsert gunstige tilbud. Følg med på banenes hjemmesider eller sjekk dette ut med pro-shopene når du reserverer spilletid. KONTINGENT 2021 Da klubbdriften har vært innstilt i tilnærmet hele regnskapsåret 2020/2021, skal det IKKE betales ny kontingent for kommende driftsår 2021/2022 (Fra 01.03.2021 til 28.02.2022) Neste kontingent forfall vil følgelig bli 28. februar 2022.

JUBILEUM I 2021 Club de Golf Peer Gynt har 20 års jubileum, og Mor Aase runder 15 år i 2021. Det er oppnevnt en jubileumskomite som vil forberede en verdig feiring i løpet av høsten. Nærmere informasjon om arrangementet vil bli publisert senere.


TURNERINGSKALENDER HØSTEN 2021 Vi har tro på at klubbdriften kan gjenopptas til høsten. Mandag 13. september er planlagt som sesongens ‘kick off’ på Bonalba. Turneringsprogrammet for høstsesongen vil bli publisert på hjemmesiden i senest i januar 2021

DØDSFALL Bjørn Morten Lind, Oslo Døde 05. oktober 2020 Åshild Synøve Johansen, Sande i Vestfold Døde 30. oktober 2020 I h t klubbens praksis er det sendt en bårebukett med bånd til bisettelsen/begravelsen.

DET NYTTER-ALFAS ‘Det Nytter-Alfas’ er et lite norsk hjelpe apparat i Alfaz del Pi. De samarbeider med sosialkontoret i Alfaz kommune, og prioriterer hvem som skal motta hjelp sammen med dem. Tove og Odd Thorstensen startet virksomheten for vel 10 år siden.

I dag drives arbeidet av Anders Kroge, Elisabeth Nielsen, Bjørn Væthe og Marit Gjelsten. Organisasjonen er registrert i Brønnøysundregistrene.


P g a Covid-19 pandemien økte behovet for bistand dramatisk på kort tid våren 2020. Noen Peer Gynt medlemmer tok initiativ og anmodet klubben om å bistå hjelpearbeidet. Styret, TK-korps, revisor og kapitalkomiteen støttet forslaget og vi bevilget i april € 8 000,- til bistandsarbeidet. Beløpet utbetales i rater a € 1 000,- en gang hvert kvartal. Siste utbetaling vil finne sted i oktober 2021. Vi mottar jevnlig rapporter fra ‘Det Nytter-Alfas’ hvor de informerer om hjelpearbeidet.

Det er også anledning for klubbens medlemmer å støtte arbeidet med private bidrag. Informasjon og kontaktinfo finner du på Facebook : https://www.facebook.com/Det-Nytter-Alfas-111090457254740/ Har noen spørsmål er det bare å kontakte meg på telefon eller mail.

Avslutningsvis vil jeg ønske alle medlemmer en God Jul med et sterkt håp om at vi ses under normale omstendigheter i løpet av 2021.

Beste hilsen CLUB DE GOLF PEER GYNT På vegne av styret Lars Carlheim 911 58 311 lars.carlheim@fibernett.net123 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Commentaires


bottom of page