top of page

MEDLEMSINFORMASJON – APRIL 2022

Påsken er overstått, og Vårsesongen her på Costa Blanca går mot slutten. Hjemreisen er varierende for de respektive, påmeldingen til turneringene forteller at majoriteten returnerer i løpet av siste halvdel av april. Denne vinter og vårsesongen har vært spesiell. Januar og til dels februar var solrik og hadde mange fine perioder med godt varmt vær for årstiden. Men så kom mars, den var vindfull og våt, til tider veldig våt. I tillegg hadde vi en periode med sand støv fra Sahara (Calima) 9 av 13 turneringer i mars var berørt av værforholdene, derav 5 ble avlyst. I følge meteorologisk statistikk skal vi tilbake til 1950-tallet for å finne en periode med tilsvarende nedbørsmengder. Den ustadige værtypen fortsatte 2 uker inn i april, men så kom godværet med mest sol, roligere vindforhold og behagelig temperatur fra midten av måneden. Det positive med all nedbøren er at naturen, golfbanene og vannmagasinene fikk skikkelig med påfyll. Det var visstnok etterlengtet. For øvrig har vi gjennomført sesongen etter tradisjonelt mønster. Det har tross en del dårlig vær blitt spilt mange golfrunder også. Det sosiale har blitt godt ivaretatt med månedlige golf/lunsj arrangement, Parturnering med etterfølgende lunsj, VårCup fest og medlemsmøte. Fredagene 15. og 22. april ‘prøvekjørte’ vi kombinasjonen 9 hulls turnering, etterfulgt av en frivillig lunsj på Puig Campana. Restauranten gjenåpnet mandag 11. april. Med ‘frivillig’ menes at de som ønsker lunsj, bestiller fra a la carte menyen. Ingenting er organisert fra klubbens side på forhånd. Ordningen ble positivt mottatt, alle tilstedeværende synes dette er en fin avslutning på uken. Vi fortsetter med denne ordningen f o m høstsesongen 2022. Om det blir en fast ukentlig ordning eller vekselvis 9 og 18 hull annenhver fredag avgjøres av oppslutningen.

Valg På årets generalforsamling ble det som vanlig gjort noen skifter i bemanningen. Styremedlemmene Else-Marit Eliassen, Jess-Owe Johansen og Bjarne Mathisen ønsket avløsning, og ble takket av som seg hør og bør for sin innsats med klubbarbeidet. Vi ønsker velkommen til Reidar Aarskog, Sigbjørn Kalvenes og Brita Høymyr som nye styremedlemmer. Revisor Staffan Rydin ønsket også avløsning etter 8 år, og ble erstattet av Nina Lied Larsen, velkommen til henne også. Dommer og Regelkomiteen ble besluttet nedlagt, da regelspørsmål kan ivaretas av Turneringskomiteen, som for øvrig består av Leif H Pettersen, Reidar Aarskog og Sigbjørn Kalvenes. Styret har også utpekt en ny valgkomite, de nye er : Solveig Eliassen, Grethe Kalvenes og Trygve Sundbø. Styrets Årsberetning for driftsåret 2021/2022, referat fra Medlemsmøtet 25. mars og Protokoll fra generalforsamlingen 2022 finner du på hjemmesiden, www.peergyntgolf.com under «Medlemssider/Protokoller»

Nye TK’er For de som ikke kjenner betegnelsen TK, så er det en forkortet versjon av Golfbox begrepet ‘Turneringskoordinator’ En TK forbereder og gjennomfører en turnering, og er ansvarlig fra A til Å. TK-korpset trenger også avløsning. Kerstin & Staffan Rydin, Else-Marit & Svein Arne Eliassen, Inger Anne & Anders Moen og Berit A & Kaare Schanke takker for seg etter mange års tjeneste. De har vært med siden Golfbox ble forberedt i 2015 og fungerende TK siden Golfbox ble tatt i bruk høsten 2016. Nye faste TK-team er Grethe & Sigbjørn Kalvenes, Gunvor & Reidar Aarskog og Marit & Jan Qvam. Disse er allerede med i vakt turnusen denne våren. I tillegg starter Nina Lied og Geir Sten Larsen, Bjørn Stange og Cato Salbu som TK - vikarer til høsten. I sesongen 2023/2024 vil vi trenge ytterligere 3 nye faste TK team. De som har lyst til å bli en del av TK-korpset, kan gi beskjed til Sigbjørn Kalvenes eller en av oss i styret.

Medlemsutviklingen Etter 2 år med pandemi er det færre medlemmer tilstede. Årsakene er nok sammensatt, men helseproblematikk og alder er nok avgjørende for mange. Medlemsantallet har sunket med 32 medlemmer, og er nå pr. april 137. Tross pandemi har vi fått 20 nye medlemmer siden 2020. Reduksjonen gir noe utslag på deltagelsen, men mange av de som har meldt seg ut benyttet klubbens tilbud i beskjeden grad. Det vil med andre ord si at andelen av aktive medlemmer har økt.

T-off fra oppsatte kuler fra April 2022 Vi har i en periode praktisert T-off fra de originale tee-merkene (klossene) istedenfor fra kulene. Dette var spesielt myntet på Villaitana. For å gjøre en lengre forklaring kort, var hensikten å sikre riktig grunnlag for Hcp regulering. (forhindre avvik i banelengde) Dette har imidlertid skapt noen misforståelser og uønskede situasjoner.

Fra April 2022, spiller vi banene slik de er satt opp ! Ønsker Herrer å spille fra Blå tee på Villaitana, må tee-off skje fra tee-klossen, da det ikke er satt opp Blå kuler.

Avmeldingsregler I mars har vi opplevd mye dårlig vær, hvor medlemmenes avmeldingspraksis har vært av varierende kvalitet. Vi repeterer derfor hva som er korrekt avmelding : - Senest 72 timer/3 døgn, før Golfbox påmelding stenger - Senest 48 timer/2 døgn i høyst nødvendige tilfelle (alltid til TK pr. sms/telefon) - Helseårsaker (alltid pr telefon/sms til TK) - Påmeldt ved dårlig vær etter 48 timer før t-off = Oppmøte og tilby betaling - No show = gebyr 25 euro

Premieavgift Vi er opptatt av å forenkle arbeidet for TK-funksjonen. Innføring av ‘live-score’ medførte at forberedelse av scorekort/labels ble overflødig, samtidig som ‘live score’ er tidsbesparende når turneringen er avsluttet. Resultatet fra dagens turnering er ferdig umiddelbart etter at siste flight har avsluttet score inntastingen. Det neste er forenkling av hvordan vi håndterer innbetaling av premieavgift. Fra og med høstsesongen 2022 bortfaller kontant betaling. Gjestespillere behandles manuelt med kontant betaling til TK som tidligere. I stedet blir all deltagelse i klubbens turneringer registrert og akkumulert i Golfbox. Ved årsslutt lages det en deltagelse rapport som viser antall runder en spiller har deltatt. Rapporten danner grunnlaget for beregning av skyldig premieavgift. Akkumulert avgift blir beregnet og meddelt medlemmene i januar. Skyldig premieavgift forfaller til betaling sammen med årskontingenten for nytt år pr. 28. februar På medlemsmøtet 25. mars 2022, ble fremmet forslag om økning av premieavgiften fra € 2,- til € 3,- P g a økte priser og et ønske om økt kvalitet på premievinen, var det et stort flertall som mente at avgiften burde økes, fremfor å redusere premieringsreglene.

Det ble vedtatt og øke premieavgiften til € 3,- fra og med høstsesongen 2022 Informasjon vedr. høstsesongen kommer i løpet av sommeren, og i god tid før vi starter opp i september. Turneringskalenderen for høstsesongen er publisert på Hjemmesiden www.peergyntgolf.com under ‘Arrangementer’ Vi kan trygt konstatere at Peer Gynt er tilbake i godt gammelt gjenge etter pandemien. Ønsker dere alle en fin vår og sommer ! Altea La Vella, 19. april 2022 Lars Carlheim

69 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page